Wie zijn we ?

La Lutte – De Strijd

La Lutte – De Strijd groepeert vrouwen en mannen die overtuigd zijn dat het kapitalisme vervangen kan worden door iets dat eerlijker en menselijker is, door een samenleving waarin mensen niet uitgebuit worden door mensen : het communisme

Deze verandering is nodig want het kapitalisme heeft zijn onkunde bewezen om de wereld te beheren. Anders dan een ultra-rijke minderheid, leeft de meerderheid in armoede. De natuurlijke bronnen worden op onverantwoorde wijze uitgebuit met winst als enig oogmerk.

De kapitalistische Staten zijn bereid om waar ook ter wereld oorlogen te starten en zo de bovenhand te behouden op de basisgrondstoffen en de commerciële belangen. Voor hen is geld het enige wat telt al dan niet ten koste van de volkeren uit armere landen.

Daarentegen bestaan er vandaag middelen genoeg waardoor op eenvoudige wijze de gehele bevolking gevoed, verzorgd en gehuisvest kan worden. Enkel de hebzucht van het kapitalisme weerhoudt ons ervan een einde te maken aan dit systeem en het te vervangen door een sociale organisatie die werkt en produceert ten voordele van het algemeen belang en onder het beheer staat van de meerderheid van de bevolking

Wij geloven dat de arbeidswereld dit kan realiseren want de hele economie, de wereldproductie van goederen en rijkdom rust op de schouders van de werkende bevolking.

En wij geloven dat enkel de arbeidswereld dit kan realiseren want ze verzamelt al wie uitgebuit is, alle slachtoffers van het huidige systeem die geen enkel belang hebben bij de bestendiging ervan noch in de rijke landen noch in de armere landen. Tenslotte hebben werknemers geen land, ze vormen samen eenzelfde sociale klasse op wereldniveau.

Dit waren de ideeën van Marx, Lenin en Trotsky – die overleed door te strijden tegen de uitwassen van het Stalinisme van de Russische revolutie.

Proletariërs van alle landen, verenig u!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>